Consultoria
Estratègica de
Persones

Qui Som?

Neurons som una consultoria empresarial que ajudem als nostres clients a aconseguir els seus objectius, elevant al màxim el potencial de les persones i de les seves relacions.

La nostra missió és aconseguir que els nostres clients incrementin la seva productivitat, augmentin l'eficiència dels equips i millorin els beneficis.

La nostra especialitat és obtenir el màxim profit del valor de les persones de l’empresa, i com estableixen les seves relacions.

Per a això, treballem amb els Directius, Comandaments Intermedis i Equips de Col.laboradors, dirigint les nostres accions en:

Augmentar la seva implicació en el creixement de l’empresa
(VOLER)

Desenvolupar les seves capacitats
(SABER)

Millorar els processos i recursos
(PODER)

Per aconseguir empreses dinàmiques, involucrades i orientades a l’acció (FER)

Equip de Neurons

Antoni Perramon

Professional en Recursos Humans amb més de 15 anys d’experiència en companyies del sector financer, assegurador, gran consum, automobilístic i aeronàutic.

Especialista en:

 • estructuració organitzativa (persones i processos)
 • cultura corporativa
 • lideratge i desenvolupament directiu
 • creació d’equips d’alt rendiment
 • acompanyament directiu
 • desenvolupament d’equips de venda

Valors de Neurons

Alegria

Sentiment de plaer produït normalment per un procés favorable que sol manifestar-se amb un bon estat d’ànim i la tendència a somriure.

Estem alegres de:

 • viure la vida per molt complexa que sigui.
 • treballar, produir idees, productes i solucions que ajuden als nostres clients.
 • tractar amb persones, creant projectes que posem en marxa.
 • aprendre dels nostres errors que encara hem de fer.

Estem alegres quan aconseguim generar alegria als nostres clients.

Flexibilitat

Capacitat per adaptar-se facilment als canvis i a les diverses situacions o circumstàncies mitjançant solucions variades.

A Neurons ens adaptem als nostres clients i els seus entorns, així com a les circumstàncies canviants en les que puguin viure. La nostra experiència i coneixements es posen al servei de les necessitats dels nostres clients, i no a l’inrevés, amb l'intenció de proposar solucions a mida.

La nostra estructura és flexible, les nostres propostes són flexibles, les nostres idees són flexibles i la nostra participació amb els clients també és flexible.

Rigor

Propietat i exactitut o precisió en la realització d’alguna cosa, especialment en l’anàlisi, l’estudi i el treball.

La nostra alegria en el treball ens fa valorar cada moment que passem amb els clients. Som conscients de la seva exigència, i treballem amb rigor i realisme les seves necessitats i dificultats. Realitzem anàlisis afinats i profunds per entendre i poder abastar tots els efectes que genera una acció dins d’una empresa. Proposem, un ventall de possibles accions reparadores que obtinguin millores reals i eficaçes.

La nostra alegria per treballar ens fa treballar amb rigor.

Eficàcia

Capacitat per produir l’efecte desitjat o d’anar bé per una determinada cosa o projecte.

Garantim un alt grau d’impacte on els resultats són percebuts directament en el treball. Posem en joc la nostra experiència, coneixements, alegria, flexibilitat i rigor al servei dels resultats i de la satisfacció del client. Les nostres accions pretenen aconseguir alts nivells de confiança amb el nostre client, i tenim molt clar que l’única manera d’aconseguir-ho és sent eficaços i productius.

L’única manera d’acomplir amb les expectatives dels nostres clients és ser eficaços.

El Nostre Treball

Actuem en els quatre escenaris en que les persones desenvolupen la seva activitat en les empreses.

Desenvolupament Directiu

Àmbits

Acompanyament directiu

Eines:

 • Coaching Directiu
 • Head hunting
 • Suport Comitè de Direcció
 • Pla de Successions

Comandament Intermedis

Àmbits

Lideratge i Gestió d'equips d’Alt Rendiment

Eines:

 • Selecció i Formació
 • Plans de Desenvolupament Individuals & Coaching
 • Presa de Decisions i Gestió del Conflicte
 • Quadres de comandament

Cultura Interna

Àmbits

Valors, Comunicació Interna i Transmissió de l’èxit

Eines:

 • Valors corporatius
 • Mapa de competències
 • Creació de canals de comunicació
 • Manuals de benvinguda

Desenvolupament Estratègic

Àmbits

Estructura interna i equips d’Alt Rendiment

Eines:

 • Formació i Indicadors de Gestió
 • Anàlisi de Procesos i Descripció de Llocs de Treball
 • Detecció del Talent i Avaluació del Rendiment
 • Desenvolupament d’Equips de Venda
 • Negociació Col.lectiva i Polítiques Salarials

Els Nostres Clients

Organització i estructura interna, cultura y valors, lideratge.

Clima laboral i mentoring directiu

Coaching d'alta direcció

Anàlisis organizatu y de persones / Coaching equip tècnic

Anàlisis organizatius i de persones / Selecció perfils tècnics

Valoració directiva

Anàlisi intern
Coaching directiu
Taller motivacional

Formació AMP

Selecció responsables tècnics

Selecció responsable comercial

Valoració equip directiu

Coching directivo

Lideratge
Valors Corporatius
Estratègia Interna

Lideratge
Formació On Line

Mapa del Talent Intern
Integració Serveis Centrals
Acompanyament Directiu

Estratègia Directiva
Suport operatiu

Anàlisi i pla de formació.

Anàlisi i pla de formació.

Acompanyament directiu. Desenvolupament organitzatiu.

Anàlisi i desenvolupament organitzatiu.

Desenvolupament Organitzatiu Restaurants

Anàlisi i desenvolupament organitzatiu.

Anàlisi de formació

Valoració del talent corporatiu - divisions - comercial.

Desenvolupament del lideratge relacional.

Anàlisis intern del perfil assessors i desenvolupament professional. Mentoring i coaching directiu.

Formació directiva sector sanitari i hospitals.

Professionalització equips interns.

Projecte Educació i Cultura.

Debat sobre la gestió del talent

Desenvolupament funcions de RRHH / Selecció perfils informàtics.

>Anàlisis intern centres Espanya i Eslovaquia / Pla de Desenvolupament / Selecció perfils directius.

Valoració resultats enquesta de clima / Coaching directiu.

Tallers interns de valoració del talent / Coaching directiu.

Anàlisis intern i pla estratègic de desenvolupament.

Coaching directiu

Programa pilot venda consultiva.

Desenvolupament formatiu talent intern.

Productes de Neurons

Micro
impactes

Actuacions de suport molt concretes i ràpides d’executar.

Projectes
estratègics

Programes que desenvolupen els plans estratègics.

Externalització de
RRHH

Supervisió i execució de les funcions de Recursos Humans.

El Nostre Model PDN (Persones Dins de Negoci)

Ajudem als nostres clients a gestionar de manera òptima les persones i les seves relacions. Per això, adaptem les seves propostes a l’entorn propi de l’empresa.

Entorns
mas
Persones i Relacions
mas
Beneficis
Entorns

Ajudem a identificar el tipus d’entorn on l’empresa desenvolupa la seva activitat.

Entorn
Simple

Una causa coneguda genera un efecte conegut

territori per les millors pràctiques

Entorn
Complicat

Vàries causes varis efectes per conèixer

territori per emergir nous patrons

Entorn
Complexe

Vàries causes varis efectes per conèixer

territori per emergir nous patrons

Entorn
Caòtic

Ni causes ni efectes coneguts

territori per respostes pràctiques

Espais gestionables

Espais turbulents

Persones i Relacions

El nostre model es basa en les 3 “P” d’una empresa.

El Potencial

 • L’Organització
 • El Producte o Servei
 • Els Clients
 • Les Finances
 • El Patrimoni
 • Els Coneixements
 • Els Processos de Treball

Les Persones

 • Els Directius
 • Els Comandaments Intermedis
 • Els Col.laboradors
 • Els Equips
 • Les Relacions

La Productivitat

 • L’ Eficiència
 • El Benefici
arrow green down
arrow green down
arrow green down
Els tres elements s’ordenen de la següent manera:

El Potencial de l’empresa multiplicat pel factor de les Persones (i de les Relacions que elles estableixen), generen el valor de la Productivitat. En moments en que el Potencial de l’empresa es redueix, és fonamental treballar amb les Persones i les Relacions. Aquest és el factor que Neurons optimitza, per elevar la Productivitat.

Exemple gràfic:

En ambdós casos, el Potencial (P1) és igual i no creix. No obstant això, en el primer exemple el factor de les Persones i les seves Relacions no es desenvolupa suficientment, pel que la Productivitat es redueix. Mentres que en el segón exemple, el factor de les Persones i les seves Relacions (PR2) s’optimitza, aconseguint millorar la Productivitat (P3).

Beneficis

Generar
entusiasme en
la Direcció

Crear un ambient dinàmic entre Directius i Comandaments

Desenvolupar
un lideratge
exemplar

Involucrar en la cooperació i treball en xarxa

Reduir
les dificultats en
les relacions internes

Conèixer la manera de ser de l’empresa per afavorir la pertinença

Desenvolupar col.laboradors amb major potencial

Implementar
eines de
gestió

Obtenir estratègies de Recursos Humans i accions d’impacte

Eines de Neurons

El programa de GPS del talent permet conèixer el nivell professional dels col.laboradors d’una empresa i el seu futur potencial, i ubicar-ho en un mapa.

Permet distribuir als col.laboradors en 4 grups:

mas

Aplicadors
(a consolidar

Alt Talent
(a donar responsabilitats)

menos

Frens
(a estructurar)

Promeses
(a confiar)

menos
mas

Potencial

Rendiment

Disseny

Segmentació del col.lectiu

Criteris d’avaluació

Disseny del qüestionari

arrow green

Avaluació

Avaluació del Superior

Validació de Resultats

arrow green

Resultats

Presentació dels Resultats

Feedback individual al Manager

Entrega BBDD / Informe Final

 • Homogeneïtat en l’avaluació del Talent
 • Geo-posicionament del talent
 • Eina directiva
 • Eina organitzativa
 • Dóna a conèixer els perfils de valor
 • Detecta fortaleses i debilitats
 • Permet plans de millora posteriors
 • Reforça decisions: mobilitat, seleccions, lideratge

El programa de lideratge de Neurons prepara els Directius i els Comandaments Intermedis per aconseguir que l’estratègia es converteixi en accions concretes i mesurables.

El GPS del lideratge desenvolupa els tres rols del management:

EXPERT

mas

GESTOR

mas

COACH

EMPRESA

Conèixer el pla estratègic (reptes)

Analitzar el Model de Lideratge

Conèixer l'estil propi de relacions

DIRECTOR / COMANDAMENT INTERMEDI

Plà d’acció Estructurat

arrow green

Valoració del Nivell Superior

Específic

arrow green
arrow green

Formació Bàsica en Habilitats Directives

arrow green

Autoevaluació individual

General

ACCIÓ

VALORACIÓ

 • Plans d'accions en grup en mòduls específics de gestió d’empresa.
 • Plans individuals, tipus coaching, PDI o formació tècnica.
 • Creació de canal de comunicació específic en lideratge (suport de biblioteca i articles).
 • Desenvolupament d’habilitats específiques en habilitats directives.
 • Homogeneïtza l’estil de lideratge.
 • Incrementa la comunicació entre Directius i Comandaments Intermedis.
 • Orienta el desenvolupament d’equips.
 • Enfocament total als objectius de negoci.

Contacte de Neurons

Neurons

E-mail: info@neurons.es

Antoni Perramon

antoni.perramon@neurons.es
+34 677 517 068

Visita'ns a Linkedin